Studiekatalogen 2011 

Norsk: lese og skrive i alle fag

Vidareutdanning

Målgruppe

Lærarar som underviser i grunnskulen

Dette lærer du
  • Sjangrar og teksttypar i ulike fag. Respons i ulike samanhengar
  • Lese- og lærestrategiar. Rettleidd lesing som metode
  • Den andre leseopplæringa. Kva er lesekompetanse? Kartlegging og vurdering av lesekompetanse. Munnleg aktivitet i fag
  • Å skrive gode tekstar. Førearbeid, tekstoppbygging og litterære verkemiddel. Motivering og vurdering/rettleiing
  • Tekst på nett. Bruk av digitale verkty
  • Nyare barne- og ungdomslitteratur som inspirasjon og modell
Oppbygging av studiet

Deltidsstudium som er nett- og samlingsbasert

Les meir om studiet og fagmiljøet på avdelinga sine nettsider

Tilbake


Studiestad: HAFS
Studielengd
Deltidsstudium over eitt år
Studiepoeng
15
Opptakskrav

Lærarutdanning (allmennlærar, faglærar, praktisk-pedagogisk utdanning eller førskulelærar med fullført PAPS/GLSM F).

Studieplan

Kontaktperson
Fagansvarleg Jan Olav Fretland

Søknad til
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Søknadsfrist
15. april 2011


Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 SOGNDAL. Tlf 57 67 60 00 Fax 57 67 61 00 E-post post@hisf.no

Copyright © 2006 Høgskulen i Sogn og Fjordane