koblingar

xx09 Samfunnsfag årsstudium
xx09 Engelsk 1
MA342 Matematikk 3
xx5 Naturfag, årsstudium
xx3 Samfunnsfag, årsstudium
xx4 Ungdomssosiologi, årsstudium
xx1 Engelsk m/fagdidaktikk, årsstudium
xx2 1.år bachelor idrett
xx Global knowledge
xx Elevvurdering - vurdering for læring
PE 331 Spesialpedagogikk
NO322 Norsk: Lese- og skriveopplæring på ungdomssteget
NA411/412 Naturfag 30
MA332 Matematikk 2
MU300 Musikk