Master

master Masteroppgåve
master Vitskapsteori og metode
PE3-304 Læring og undervisning 2
PE3-303 Læring og undervisning 1
SPED 4200 Fordjuping i logopedi
SPED4010 Vitskapsteori, forskingsmetode og statistikk
SPED 4000 Rådgjeving og innovasjon
SPED 4090 Masteroppgåve