Vidareutdanning

PE3-313 Utviklingsarbeid i småbarnspedagogikk
PE382 Heile skulen som retteliingsarena
PE383 Kommunikasjon i karriererettleiing
NO325 Norsk: Lese- og skriveopplæring på ungdomssteget 2
NO324 Norsk: Lese- og skriveopplæring på ungdomssteget 1
FO355 Kunst og handverk til glede og nytte 2
FO354 Kunst og handverk til glede og nytte 1
TPO4090 Masteroppgåve
SPED4310/4320 Fordjuping i psykososiale vanskar
NA412 Naturfag 15Fys
NA411 Naturfag 15Bio
LI336 Fleirkulturell forståing del 2: Språkopplæring og fagopplæring på andrespråket.
LI335 Fleirkulturell forståing del 1: Noreg - eit fleirkulturelt samfunn?
LI335 Flerikulturell forståing 1
IT301/302 Bruk av ikt i skulen
IT302 Bruk av ikt i skulen 2
IT301 Bruk av ikt i skulen 1