Allmennlærarutdanning

PE305 600 Pedagogikk i allmennlærarutdanninga, del 3 Læraren og eleven i ein utviklingsretta og inkluderande skule
PE305 400 Pedagogikk i allmennlærarutdanninga, del 1 Læraren, eleven og opplæringa
PE305 500 Pedagogikk i allmennlærarutdanninga, del 2 Læraren og eleven i skule og samfunn.
NO350 800 Norsk 1, del 3 deltid
NO350 600 Norsk 1, del 2
NO350 700 Norsk 1, del 3
NO350 500 Norsk 1, del 1
MA300 700 Matematikk 1, del 2
MA300 600 Matematikk 1, del 1
LI300 100 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap del 1
LI300 200 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap del 2
GL300 Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring