Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR LÆRARUTDANNING... / Grunnskulelærarutdanning  

Grunnskulelærarutdanning

ID329 Kroppsøving, del 3 (5.-10.)
ID328 Kroppsøving , del 2 (5.-10.)
ID327 Kroppsøving , del 1 (5.-10.)
ID304 Kroppsøving 1, del 2 (1.-7.)
ID303 Kroppsøving 1, del 1 (1.-7.)
EN341 Engelsk 1 , del 2 (1.-7.)
EN340 Engelsk 1, del 1 (1.-7.)
NO303 Norsk 1, del 2 (1.-7.)
NO302 Norsk 1 , del 1 (1.-7.)
SA302 Samfunnsfag 1 (1.-7.)
PE379 Pedagogikk og elevkunnskap, del 4 (5.-10.)
PE378 Pedagogikk og elevkunnskap, del 3 (5.-10.)
PE377 Pedagogikk og elevkunnskap, del 2 (5.-10.)
PE376 Pedagogikk og elevkunnskap, del 1 (5.-10.)
PE369 Pedagogikk og elevkunnskap, del 4 (1.-7.)
PE368 Pedagogikk og elevkunnskap, del 3 (1.-7.)
PE367 Pedagogikk og elevkunnskap, del 2 (1.-7.)
PE366 Pedagogikk og elevkunnskap, del 1 (1.-7.)