Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR LÆRARUTDANNING... / Førskulelærarutdanninga  

Førskulelærarutdanninga

FO353 Bacheloroppgåve i forming
GK 302 Bacheloroppgåve i Global Knowledge
FP337 700 Norsk
FP337 200 Forming/kunst og handverk
FP337 800 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)
FP337 500 Musikk
PE319 Pedagogikk i førskulelærarutdanning - deltid
FP337 100 Drama
SF3-311 Organisasjon og leiing
SF3-312 Bacheloroppgåve i Organisasjon og leiing
PE317 Pedagogikk i førskulelærarutdanninga, del 3 og 4, deltid
PE329 Pedagogikk i førskulelærarutdanning - deltid.
PE317 Pedagogikk i førskulelærarutdanninga, del 2, deltid
PE316 Pedagogikk i førskulelærarutdanninga
PE317 Pedagogikk i førskulelærarutdanninga, del 1, deltid
PE3-312 Bacheloroppgåve i småbarnspedagogikk
PE3-311 Småbarnspedagogikk
GK302 Bacheloroppgåve i Global knowledge
FP334 900 Samfunnsfag
FP334 700 Norsk
FP334 800 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)
FP334 600 Naturfag med miljølære
FP334 400 Matematikk
FP334 500 Musikk
FP334 300 Fysisk fostring
FP334 150 Tverrfagleg arbeidsområde i drama, musikk og forming/kunst og handverk
FP334 200 Forming/kunst og handverk
FP334 050 Begynnaropplæring
FP334 100 Drama
FP333 900 Samfunnsfag
FP333 700 Norsk
FP333 800 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)
FP333 610/620 Naturfag med miljølære
FP333 400 Fagleg pedagogisk studium i matematikk
FP333 500 Musikk
FP333 310/320 Fysisk fostring
FP333 150 Tverrfaglege arbeidsområde i drama, musikk og forming/kunst og handverk
FP333 200 Forming/kunst og handverk
FP333 050 Begynnaropplæring
FP333 100 Drama
FP332 800 Fagleg-pedagogisk studium i kristendoms-, religions- og livsynskunnskap (KRL)- deltid.
FP332 900 Fagleg-pedagogisk studium i samfunnsfag - deltid.
FP332 400 Fagleg-pedagogisk studium i matematikk - deltid.
FP332 600 Fagleg-pedagogisk studium i naturfag med miljølære - deltid.
FP332 700 Fagleg-pedagogisk studium i norsk - deltid.
FP332 100 Fagleg-pedagogisk studium i tverrfagleg estetiske fag - deltid.
FP332 300 Fagleg-pedagogisk studium i fysisk fostring - deltid.