Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / EN6-202 Kontrastiv analyse - lingvistikk  

EN6-202 Kontrastiv analyse - lingvistikk

Kode
EN6-202

Norsk namn
Kontrastiv analyse - lingvistikk

Undervisningsspråk
English

Studiepoeng
10,00

Semester
Haust 2009

Forkunnskapar

Engelsk årseining eller tilsvarande

Innhald/oppbygging

Emnet gir ei innføring i omgrep og prinsipp innan kontrastiv analyse og feilanalyse. Tilnærminga er både teoretisk og praktisk med fokus på samanlikning av engelsk og norsk og analyse av engelsk produsert av norske studentar. Det blir gitt ei enkel innføring i metodologiske faktorar som lingvistiske beskrivelsesmodellar og kjelde til språklege data. Studentane skal sjølve analysere og sammenligne språklege data.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vert gitt i form av førelesningar og seminar.

 

Kompetanse/læringsutbyte

Etter å ha teke dette emnet skal studentane:

- ha tileigna seg auka innsikt i grammatiske, semantiske og pragmatiske skilnader mellom språk, spesielt engelsk og norsk, og korleis skilnader i språk kan påverke framandspråkinnlæringa.

- ha auka kunnskapane sine om grammatikk og språkbeskrivelse generelt.

- ha styrka medvitet om eiga språkføring.

Arbeidskrav

Obligatorisk deltaking i undervisninga ( 80% ).
To skriftlege arbeid som må godkjennast før studenten kan gå opp til eksamen.

Sluttvurdering

EN6- 202 Skriftleg eksamen. 4 t.

Pensum

James, Carl. 1980. Contrastive analysis. London: Longman.

Kompendium

Sist revidert av
Sylvi Rørvik

Sist revidert dato
20.05 2009