Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / RE6-207 Tenestemarknadsføring  

RE6-207 Tenestemarknadsføring

Kode
RE6-207

Norsk namn
Tenestemarknadsføring

Engelsk namn
Service marketing

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Fagleg overlapp
Emnet overlappar 15% med emnet OR6-102 Marknadsføring.

Kategori
Obligatorisk emne i bachelor i reiselivsledelse

Semester
Haust, 3. semester

Forkunnskapar

Emnet bygger på grunnemnet OR6-102 Marknadsføring.

Innhald/oppbygging

Emnet tar i all hovudsak for seg utfordringar ved marknadsføring av tenesteprodukt i forhold til vareprodukt.

  • Den skandinaviske versus den amerikanske skole
  • Teneste- og servicekvalitet
  • Relasjonsmarknadsføring
  • Intern marknadsføring
Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar og oppgåveløysing.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentane skal være i stand til å kunne skilje mellom utfordringar i marknadsføring av teneste og vare, og nytte disse kunnskapane til å utvikle kvalitet i produksjon og marknadsføring av tenesteprodukt. Emnet skal også gjøre studentane i stand til å sjå verdien og utfordringane knytt til å jobbe med menneske som produksjonseining. Studentane skal være i stand til å vurdere og kvalitetssikre eit tenesteprodukt kor produksjon og konsumering skjer på same tid.

Arbeidskrav

Inntil 3 arbeidskrav. Faglærer står for godkjenning av arbeidskrav.

Sluttvurdering

Avsluttande skriftlig, individuell eksamen. 5 timer. Bokstavkarakter.

Pensum

Grönroos, Christian (1997): Markedsføring av tjenester. Oslo. Cappelen forlag

 Artikkelsamling satt saman av faglærer blir lagt frem ved studiestart

Godkjent av
Studieutvalet

Godkjent dato
18.05.09

Sist revidert av
Camilla Lee Maana

Sist revidert dato
02.04.2008