Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / RE6-104 Reiselivskunnskap  

RE6-104 Reiselivskunnskap

Kode
RE6-104

Norsk namn
Reiselivskunnskap

Engelsk namn
Tourism market

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne 1. semester for bachelor i turisme og reiseliv og års studium i turisme og reiseliv.Semester
Haust, 1. semester.

Forkunnskapar

Ingen.

Læringsmål

Emnet skal gi studentane ei innføring i kva reiselivsfag handlar om sett frå ulike fagområde, Korleis den historiske utviklinga har vert. Plassere reiseliv som fenomen og næring i regional, nasjonal og internasjonal samanheng. Samt sjå på reiselivet i eit geografisk perspektiv.

Innhald/oppbygging

· Begrepsavklaringer og definisjonar

· Reiselivshistorie

· Sosiologiske,og samfunnsmessig tilnærming til reiselivet

· Reiseliv og kulturforståing

· Reisemønster

· Reiselivet i eit geografisk perspektiv

· Jobbar og funksjonar i reiselivet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil variere mellom vanlege førelesingar, gjesteførelesingar og øvingsoppgåver.

Ekskursjonar

Kurset inneheld ein ekskursjon på 1 til 2 dagar med obligatorisk deltaking.

Arbeidskrav

Det skal leverast inn ei oppgåve (arbeidskrav) til godkjenning. Oppgåva kan gjerast individuelt eller i grupper på maksimum tre personar. Faglærar er ansvarleg for godkjenninga.

Sluttvurdering

Skriftleg eksamen, 5 timar. Bokstavkarakter.

Pensum

Turisme: fenomen og næring (Jens Kr. Steen Jacobsen og Arvid Viken, Gyldendal, 2. utg. 2002, 2. opplag 2004). Diverse utdelt materiale.

Sist revidert av


Sist revidert dato
25.04.08