Kurs HSF Oppdrag

DA651 Ikt i helse- og sosialsektoren
OR6-106 Praktisk personalleiing
SA658 Helse- og sosialpolitikk