Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / JU6-201 Jus for eiendomsmeglere 2  

JU6-201 Jus for eiendomsmeglere 2

Kode
JU6-201

Norsk namn
Jus for eiendomsmeglere 2

Engelsk namn
Law for Real Estate Agents

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne 3. semester på bachelorstudiet i eiendomsmegling.

Semester
Høst

Forkunnskapar

JU6-103 Jus for eiendomsmegler 1

Innhald/oppbygging

Følgende emne inngår:

  • Eiendomsmeglerrett
  • Avhendingslova
  • Tingsrettslige emne
  • Regler som regulerer leieforhold, boligbyggelag, borettslag og lignende.
  • Videreføring av emne i panterett, tinglysing, rettsvern, prioritet, legalpant.
  • Emne som gjelder konsesjoner, ekspropriasjon, råderett
  • Odels- og åsetesrett
  • Emne fra Natur og miljørett som er aktuelle ved eiendomshandel.
  • Boligoppføringslova
  • Forvaltningsrett
Undervisnings- og læringsformer

Stoffet blir i hovedsak presentert gjennom forelesninger. I tillegg kommer øvingsoppgaver/ "cases". Gruppearbeid vil bli benyttet for å vise bruken av rettsreglene i praksis.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentene skal kunne gjøre rede for ulike rettslige emne som har særlig betydning for eiendomshandel (se fullstendig liste under innhold/oppbygging) og kunne bruke disse reglene til å løse praktiske problem. Studentene skal være i stand til å vurdere hvilke juridiske spørsmål som er aktuelle, kjenne hovedreglene og forstå når egen kunnskap må suppleres med juridisk ekspertise.

Arbeidskrav

Inntil tre innleveringsoppgaver i løpet av kurset må være godkjent av faglærer før kandidaten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Sluttvurdering

Skriftlig eksamen, 5 timer. Bokstavkarakter.

Pensum

Skjelbreidalen, Ingunn: JU6-201 Jus for eiendomsmeglerne 2, Del 1. Undervisningskompendium HSF, Avdeling for økonomi, leiing og reiseliv, 12/2009.

Skjelbreidalen, Ingunn: JU6-201 Jus for eiendomsmeglerne 2, Del 2. Undervisningskompendium HSF, Avdeling for økonomi, leiing og reiseliv, 13/2009.

Pensum sist oppdatert av
Ingunn Skjelbreidalen

Pensum sist oppdatert dato
15.08.09

Sist revidert av
Ingunn Skjelbreidalen

Sist revidert dato
03.03.2010