Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / JU6-103 Jus for eiendomsmeglere 1  

JU6-103 Jus for eiendomsmeglere 1

Kode
JU6-103

Norsk namn
Jus for eiendomsmeglere 1

Engelsk namn
Law for Real Estate Agents 1

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Fagleg overlapp
JU6-101 Forretningsjus 100%
JU6-104 Jus for eiendomsmeglere


Kategori
Obligatorisk emne 2. semester på bachelorstudiet i eiendomsmegling.

Semester
Vår

Innhald/oppbygging
 • Rettskjeldelære
 • Juridisk metode
 • Hovedpunkt i avtaleretten
 • Hovedpunkt i kjøpsretten
 • Aksjeselskapsrett
 • Hovedregler om markedsføring
 • Hovedregler om familie, arv og skifte
 • Kreditt-, garanti- og pengekravsrett
 • Panterett
 • Gjeldsforhandling og konkurs
 • Erstatningsrett
Undervisnings- og læringsformer

Stoffet blir i hovedsak presentert gjennom forelesninger. I tillegg kommer øvingsoppgaver/ "cases". Som en del av forelesningen jobber studentene i grupper for å lære hvordan rettsreglene blir brukt i praksis.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentene skal kjenne til de sentrale rettsreglene som gjelder i næringsvirksomhet og kunne gjøre rede for hvordan en virksomhet kan tilpasse seg til disse reglene i praksis. Studentene skal også kunne gjøre greie for rettsforholdene til kunder og kreditorer. En skal også kjenne til læren om rettskjelder, og kunne tolke rettsregler og bruke jus på konkrete problemstillinger.

Arbeidskrav

Inntil to innleveringsoppgaver i løpet av emnet må være godkjent av faglærer før kandidaten kan gå opp til avsluttende eksamen.

Sluttvurdering

Skriftlig eksamen, 5 timer. Bokstavkarakter.

Pensum

Faafang Lagfeldt, Sverre og Bråthen, Tore (2010). Lov og rett for næringslivet, 17. utg. Universitetsforlaget, Focus Forlag, Oslo.

Lovsamling

Pensum sist oppdatert av
Ingunn Skjelbreidalen

Pensum sist oppdatert dato
19.11.2010

Sist revidert av
Ingunn Skjelbreidalen

Sist revidert dato
03.03.2010