Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / EM6-202 Oppgjør av eiendomshandel  

EM6-202 Oppgjør av eiendomshandel

Kode
EM6-202

Norsk namn
Oppgjør av eiendomshandel

Engelsk namn
Settlement and Accounting for Estate Agencies

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne i 6. semester på bachelorstudiet i eiendomsmegling.


Semester
Vår

Forkunnskapar

Eiendomsmegling 1 og Eiendomsmegling 2. Det er en fordel med grunnleggende kunnskap i finansregnskap.

Innhald/oppbygging

Studentene skal gjennomføre ulike eksempler på eiendomsoppgjøret gjennom oppgaveløsning. Studentene skal forstå hvordan klientmidlene blir behandlet i bokføringen i kassadagbok, hovedbok og reskontro for eiendomsmeglere. Studentene skal få innføring i pro & contra oppgjør og kunne lage oppgjørsoppstilling til kjøper og selger. I tillegg skal studentene få kunnskap om dokumentbehandling, depotjournal og innsikt i alle arbeidsoppgavene ved en oppgjørsavdeling.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentene skal kunne forstå og gjennomføre de ulike delene av et eiendomsoppgjør og vite hvordan en behandler klientmidler og transaksjonene rundt inn- og utbetalinger rundt et eiendomsoppgjør.

Arbeidskrav

Det skal leverest inn ett oppgavesett til godkjenning. Oppgaven kan gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Faglærer er ansvarlig for godkjenningen.

Sluttvurdering

Skriftlig eksamen, 4 timer. Bokstavkarakter.

Pensum

Blir oppgitt ved studiestart

Sist revidert av
Veronika Trengereid

Sist revidert dato
24.04.09