Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIIN... / EM6-200 Anvendt finans for eiendomsmarkedet  

EM6-200 Anvendt finans for eiendomsmarkedet

Kode
EM6-200

Norsk namn
Anvendt finans for eiendomsmarkedet

Engelsk namn
Applied Finance and Real Estate Business

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Fagleg overlapp
Emnet overlapper 30% med emne BØ6-302 Anvendt finans.

Kategori
Obligatorisk emne 6. semester på bachelorstudiet i eiendomsmegling.

Semester
Vår

Forkunnskapar

Grunnleggjande kurs i finansiering og investering (tilsvarande BØ6-200), i samfunnsøkonomi - makro (SØ6-101) og i samfunnsvitskapleg metode og statistikk (ME6-20X)

Innhald/oppbygging

Anvendt finans for eigedomsmarknaden skal gi studenten innsikt i metodar for verdsetjing av fast eigedom, kva faktorar som påverkar verdiutviklinga i eigedomsmarknaden og korleis ein eigedomsinvestering bør finansierast. Studenten skal og få kunnskap om korleis ein måler relevant risiko i samband med ein eigedomsinvestering og korleis ein kan handtere risiko. I undervisninga vert det og fokusert på praktiske oppgåver og bruk av rekneark.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Studentpresentasjoner. Øvinger i datalab.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentane skal kunne:

  • Gjere greie for ulike måtar å finansiere ein eigedomsinvestering på
  • Rekne ut verdien av ein eigedom under ulike føresetnader om rente, skatt og gjeldsgrad
  • Gjere greie for kva makroøkonomiske faktorar som påverkar eigedomsprisane
  • Talfeste risikoen knytt til ein eigedomsinvestering
  • Gjere greie for ulike måtar å handtere risiko på gjennom bruk av derivatmarknader
Arbeidskrav

En godkjent innleveringsoppgave

Sluttvurdering

Skriftlig eksamen, 5 timer. Bokstavkarakter.

Pensum

Pensum vert oppgjeve ved studiestart.

Godkjent av
Leif Longvanes