Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIING OG REISELIV  

AVDELING FOR ØKONOMI, LEIING OG REISELIV

BØ6-101 Innføring i rekneskap og bedriftsøkonomi
BØ6-102 Finansrekneskap med analyse
BØ6-200 Driftsrekneskap, budsjettering, investering og finansiering
BØ6-300 Logistics
BØ6-301 Økonomistyring i offentleg sektor
BØ6-302 Anvendt finans
BØ6-303 Rekneskap og skatt
EM6-100 Praktisk eiendomsmegling 1
EM6-101 Praktisk eiendomsmegling 2
EM6-102 Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere
EM6-200 Anvendt finans for eiendomsmarkedet
EM6-201 Praktisk eiendomsmegling 3
EM6-202 Oppgjør av eiendomshandel
EN6-100 Lingvistikk 2: Fonetikk
EN6-101 Lingvistikk 1: Engelsk grammatikk
EN6-102 Fagdidaktikk med praksis
EN6-105 Samfunnsstudium
EN6-107 Samfunnsstudium
EN6-108 Engelskspråkleg litteratur del 1
EN6-110 Engelskspråkleg litteratur med didaktikk del 2 B
EN6-114 Engelskspråkleg litteratur del 2 A
EN6-120 Engelsk litteratur og didaktikk
EN6-121 Engelsk språk og didaktikk
EN6-200 Samfunnsstudium påbygging
EN6-201 Amerikansk litteratur
EN6-202 Kontrastiv analyse - lingvistikk
EN657 Engelsk språk, litteratur og kulturstudier
EN658 Engelsk språk og ungdomslitteratur
IN616 Systemutvikling og it-leiing
IN635 Databaseadministrasjon
IN660 Samarbeids- og læresystem
IN690 Bacheloroppgåve informasjonsbehandling
IN691 Bacheloroppgåve informasjonsbehandling med fagdidaktikk
JU6-101 Forretningsjus
JU6-103 Jus for eiendomsmeglere 1
JU6-201 Jus for eiendomsmeglere 2
JU6-202 Skatte- og avgiftsrett
JU6-400 Økonomi og jus i helse- og sosialsektoren
JU6-401 Økonomi og jus i utdanningsleiing
JU6-402 Jus i helse- og velferdssektoren
JU6-403 Jus i utdanningssektoren
JU6-500 Skuleleiarens forvaltningsrolle - juridisk perspektiv
JU613 Helse- og sosialrett
JU645 Skule- og barnehageleiarens forvaltingsrolle
KA692 Bacheloroppgåve i økonomi og administrasjon
Kurs HSF Oppdrag
MA6-100 Matematikk
ME6-200 Samfunnsvitskapleg metode og statistikk
ME6-201 Samfunnsvitskapleg metode
ME6-202 Statistikk
ME6-500 Forskingsstrategiar og metode
MR 690 Masteroppgåve i organisasjon og leiing
OR301 Framtidas leiarar i skule og barnehage
OR6-101 Organisasjonskunnskap
OR6-102 Marknadsføring
OR6-202 Føretaksstrategi
OR6-206 Personalleiing
OR6-210 Kreativitet og idéutvikling
OR6-211 Næringsutvikling og omstillingsarbeid
OR6-212 Personalleiing
OR6-301 Prosjektleiing
OR6-302 Endringsleiing
OR6-400 Organisasjon og leiing
OR6-401 Leiing og endring i organisasjonar
OR6-402 Framtidas leiarar innan utdanning og oppvekst
OR6-500 Leiing og endring i organisasjonar
OR6-501 Styring, omstilling og leiing i offentlege organisasjonar
OR614 Organisasjon og leiing
OR625 Innføring i praktisk organisasjonsarbeid
RE6-101 Reiselivsmarknaden og reiselivsproduktet
RE6-102 Turisme og samfunn
RE6-103 Reisemålsutvikling
RE6-104 Reiselivskunnskap
RE6-106 Reiselivskunnskap
RE6-201 Økonomistyring og leiing i reiselivsføretak
RE6-202 Marknadsanalyse og merkevarestrategi
RE6-205 Bygdeturisme
RE6-206 Internasjonal turisme
RE6-207 Tenestemarknadsføring
RE6-208 Forbrukaråtferd i reiselivet
RE6-209 Serviceledelse
RE6-300 Praksisopphald i reiseliv for fordjupingsretninga i opplevingsturisme
RE6-301 Praksisopphald i reiseliv for fordjupingsretninga i marknadsføring og kundekontakt
RE6-308 Naturbasert turisme
RE6-309 Attraksjonsutvikling
RE6-310 Marknadsstrategiar og posisjonering i reiselivet
RE6-312 Kulturbasert turisme
RE6-313 Relasjonsbygging og sal (i reiselivet)
RE6-314 Marknadskommunikasjon i reiselivet
RE681 Praksisopphald i reiseliv
RE694 Bacheloroppgåve i reiseliv
SA6-400 Leiing av forbetringsarbeid i grunneiningar
SA6-401 Leiing av pedagogisk verksemd
SA6-402 Utdanningspolitikk
SA6-403 Helse- og velferdspolitikk
SA6-500 Skuleleiaren som pedagogisk leiar
SA640 Skule- og barnehageleiaren som pedagogisk leiar
SA667 Drift av grunneining
SØ6-101 Samfunnsøkonomi (makro)
SØ6-200 Samfunnsøkonomi (mikro)
SØ6-302 Norsk økonomi og entreprenørskap i eit internasjonalt perspektiv
SØ6-303 Berekraftig regionaløkonomisk utvikling
SØ6-304 Internasjonal økonomi
SØ6-400 Økonomi i helse- og velferdssektoren
SØ6-401 Økonomi i utdanningssektoren
SØ6-500 Skuleleiarens forvaltningsrolle - økonomisk perspektiv
SØ652 Helseøkonomi