Vidareutdanningar

MT 503 Tverrfagleg samhandling og metodisk arbeid med brukaren i fokus
MT 502 Samspel med den viktige andre
MT 501 Fysisk aktive brukarar
MT 500 Omsorgsprofil med vekt på fysisk aktivitet og friluftsliv
RP510 Rusomsorg i praksis
RP502 Ulike perspektiv på rusmiddelbruk, avhengigheit og hjelpetiltak