Sosionom

SOS5-100 Introduksjon til sosialt arbeid
SOS5-103 Individuelt sosialt arbeid
SOS5-202 Praksis i sosialt arbeid
SOS5-304 Sosialt arbeid - feltarbeid og kulturforståing
SOS5-305 Levekår, organisasjon og arbeidsliv
SOS5-306 Bacheloroppgåve sosialt arbeid
SOS5-307 Sosialt arbeid - praksis og feltarbeid
Kull 08
Fellesemne på tvers av kull