Barnevern

Kull 08
BVP5-100 Sosialpedagogisk introduksjon
BVP5-102 Barns utvikling i teori og praksis
BVP5-203 Kunnskapsgrunnlag og arbeidsprosessar i barnevernet
BVP5-202 Praksis i barnevern
BVP5-306 Levekår, psykisk helse og kulturelle perspektiv på barnevernsarbeid
BVP5-305 Utvikling av positive læringsmiljø
BVP5-307 Profesjonsutøving barnevern
BVP5-308 Bacheloroppgåve barnevern
BVP5-309 Praksis i barnevernfagleg arbeid