Sosiologi

SA582 Sosiologiske perspektiv
SA583 Sosiale institusjonar
SO551 Nære relasjonar
SA584 Ulikskap og marginalisering
SO590 Bacheloroppgåve i sosiologi
SA585 Den sosiale kroppen