Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR SAMFUNNSFAG  

AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

Barnevern
Fellesemne barnevern - sosionom - vernepleie
Fellesemne historie/samfunnsfag - sosiologi
Historie
Jus
Sosiologi
Sosionom
Studium på engelsk og Gateway College-studium
Vernepleie
Vidareutdanningar