Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR INGENIØR- OG N... / YV202 Elektrisitetslære  

YV202 Elektrisitetslære

Kode
YV202

Norsk namn
Elektrisitetslære

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
5,00

Kategori
Teknisk emne i ingeniør elektro Y-vegen

Semester
1. år, vårsemesteret

Forkunnskapar

Ingen utover opptakskrava

Innhald/oppbygging

Likestraum:
Sentrale teorem
Vekselstraum:
Grunnleggjande omgrep, visarrekning, effekt, trefasesystem, transformatoren, filterkrinsar, bruk av funksjonsgenerator og oscilloskop, frekvenskarakteristikkar

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, rekneøvingar og laboratoriearbeid

Kompetanse/læringsutbyte

Studentane skal kunne:
- forstå og rekne på Thevenin- og Nortonekvivalentar i likestraumskretsar
- forstå og rekne med superposisjon, maske- og knutepunktsanalyse i likestraumskretsar
- grunnleggande omgrep og forstå straum-spenningsforholdet i vekselstraumskretsar.
- bruke komplekse tal til analyse av vekselstraumkretsar
- forstå og rekne med superposisjon, maske- og knutepunktsanalyse i vekselstraumkretsar
- Thevenin, Norton og Millman’s teorem i vekselstraumkretsar
- forstå effekttrekanten, og kunne rekne ut aktiv, reaktiv og tilsynelatande effekt i vekselstraumskretsar
- forstå og rekne på serie- og parallelresonanskretsar.
- forstå ulike filterkretsar og kunne rekne på dei
- forstå ulike transformatorkoplingar og kunne rekne på dei
- forstå trefasesystem, og kunne rekne på dei

Arbeidskrav

 4 godkjende laboratorieøvingar

Sluttvurdering

Skriftleg eksamen, 3 timar. Hjelpemiddel:

Formelsamling, Læringssenteret. Gyldendal

John Haugan, Formler og tabeller. NKI

Kalkulator: Enkel

Pensum

Boylestad: Introductory Circuit Analysis. 11. utgåve, Prentice-Hall. Kapittel 7, 8, 9 og 13 - 23

Pensum sist oppdatert av
Eli Nummedal

Pensum sist oppdatert dato
26.05.09

Godkjent av
Studieutvalet

Godkjent dato
18.05.09

Sist revidert av
Tarald Seldal

Sist revidert dato
27.05.10