YV201 Engelsk

Kode
YV201

Norsk namn
Engelsk

Studiepoeng
5,00

Kategori
Samfunnsfagleg grunnlagsemne i ingeniør elektro Y-vegen

Semester
1. år, haust- og vårsemesteret


Forkunnskapar

Ingen, utover opptakskrav

Innhald/oppbygging

Språk og kommunikasjon
Kulturkunnskap
Skriftleg framstilling
Munnleg framstilling

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar i storgrupper
Øvingsoppgåver i grupper og individuelt
Samtaletrening i grupper m/rettleiing
Trening i muntleg presentasjon
Bruk av IKT-verktøy

Kompetanse/læringsutbyte

Studentane skal ha kunnskap om engelsk som verktøy for god kommunikasjon og kunnskap om teknisk engelsk og engelsk fagterminologi. Studentane skal ha ferdigheiter i å bruke engelsk fagterminologi korrekt i skriftleg og munnleg kommunikasjon innafor ulike kontekstar og føremål.

Arbeidskrav

Det er krav om minst 75 % oppmøte til all undervisning i emnet.

Sluttvurdering

Mappe (3 innleveringar + heildagsprøve)

Pensum

Olav Talberg: Access, English for engineers, Forlaget Vett & Viten, 2009

Pensum sist oppdatert av
Eli Nummedal

Pensum sist oppdatert dato
04.08.10

Godkjent av
Studieutvalet

Godkjent dato
18.05.09

Sist revidert av
Tarald Seldal

Sist revidert dato
04.08.10