Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR INGENIØR- OG N... / ME420 Statistikk for naturfag  

ME420 Statistikk for naturfag

Kode
ME420

Norsk namn
Statistikk for naturfag

Engelsk namn
Statistics for sciences

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne i bachelorprogrammet i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur.

Semester
Vår blokk 1

Innhald/oppbygging

Ulike typar data og beskriving av desse med statistiske testar. Klassiske testar og statistisk modellering.
Estimering av usikkerheit / konfidens, eksperiment design / planlegging og presentasjon av data. Bruk av programmet R.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, øvingar, seminar.

Kompetanse/læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane
- forstå kor viktig statistikk er i forsking,
- forstå dei viktigaste prinsippa bak statistikken,
- kunne anvende nokre av dei viktigaste statistiske metodane,
- kunne planleggje feltforsking med tanke på forsvarleg statistisk behandling, og
- kunne bruke noko statistisk programvare.

Arbeidskrav

Seminarpresentasjon.

Sluttvurdering

Heimeeksamen sju dagar. Munnleg etterprøving. Bokstavkarakter

Pensum

Crawley MJ (2005). Statistics - an introduction using R. John Wiley & Sons

Med atterhald om endringar

Støttelitteratur:
Crawley MJ (2007). The R Book. John Wiley & Sons

Pensum sist oppdatert av
Helge Hustveit

Pensum sist oppdatert dato
12.04.2010

Sist revidert av
Helge Hustveit

Sist revidert dato
12.04.2010