Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR INGENIØR- OG N... / GE407 Innføring i anvendt geofysikk  

GE407 Innføring i anvendt geofysikk

Kode
GE407

Norsk namn
Innføring i anvendt geofysikk

Engelsk namn
Introduction to applied Geophysics

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Obligatorisk emne i bachelorprogrammet i Geologi og geofare.

Semester
Vår blokk 2.

Forkunnskapar

GE406 Geologi grunnkurs

Innhald/oppbygging

Gravimetri, magnetisme, seismiske bølgjer, jordskjelv, refraksjonsseismikk, refleksjonsseismikk, elektriske målingar, georadar og datalogging.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, oppgåveløysing, feltarbeid.

Kompetanse/læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kjenne til prinsippa til dei mest brukte geofysiske målemetodane i olje- og andre ressursundersøkingar, geologisk kartlegging, grunnvatn, forureining m.v.

Ekskursjonar

 2 dagar feltarbeid.

I samband med slike ekskursjonar må studentar ved HSF være budde på å betale ein eigenandel. Vi viser til HSF sitt Reglement for dekking av bu og reiseutgifter for studentar.

Arbeidskrav

Godkjende rapportar frå feltarbeid og øvingar.

Deltaking i feltarbeid.

Sluttvurdering

Skriftleg eksamen, 4 timar. Bokstavkarakter.

Tillatte hjelpemiddel: enkel kalkulator og utdelte formellister.

Pensum

Mussett & Khan, 2000. Looking into the Earth - an introduction to geological geophysics.

Pensum sist oppdatert av
Helge Hustveit

Pensum sist oppdatert dato
25.02.08

Sist revidert av
Helge Hustveit

Sist revidert dato
12.05.2010