Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR INGENIØR- OG N... / EL2-300 Datamaskiner i nettverk  

EL2-300 Datamaskiner i nettverk

Kode
EL2-300

Norsk namn
Datamaskiner i nettverk

Engelsk namn
Computer Networks

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Valfritt emne i ingeniørstudiet

Semester
3. år, vårsemesteret

Forkunnskapar

Datateknikk med programmering, Målesystem og instrumentering, Industriell IKT, eller tilsvarande

Innhald/oppbygging

 Grunnleggande informasjon om nettverk, internasjonale standardar, nettverksutstyr, forskjellige typar av topologi og media. Detaljert informasjon om TCP protokollen: tenester (http, e-post, ftp), subprotokollar, typar av transmisjon, datapakkar, adressering. Programmering av kommunikasjon i nettverk med JAVA.

Undervisnings- og læringsformer

 Førelesingar og laboratorieøvingar

Kompetanse/læringsutbyte

Kjenne til grunnleggande informasjon om nettverk
Kjenne til forskjell typar av nettverk.
Kjenne til nettverksarkitektur
Kjenne til ISO/OSI-standardar og -modellar
Kjenne til TCP/IP-modell
Kunne bruke nettverk til å sende/motta data.
Kunne kople eige utstyr – datamaskin, PLS, elektronisk krets eller anna.
Kjenne til tenester: http, e-post, FTP
Kunne lage/programmere forskjellige former for nettverkskommunikasjon i JAVA

Arbeidskrav

 4 godkjende øvingar

Sluttvurdering

 Skriftleg eksamen, 4t. Hjelpemiddel: Alle skrivne og trykte. Kalkulator: Alle.

Pensum

 Øyvind Hallsteinsen, Bjørn Klefstad, Olav Skundberg. Innføring i datakommunikasjon. siste utgåve , Gyldendal. Kapittel 1-9.
 Utdelt materiale og førelesningsmateriale (elektronisk, Fronter).

Pensum sist oppdatert av
Eli Nummedal

Pensum sist oppdatert dato
30.04.08

Sist revidert av
Tarald Seldal

Sist revidert dato
05.05.10