EL2-202 Prosesstyring

Kode
EL2-202

Norsk namn
Prosesstyring

Engelsk namn
Process Control

Undervisningsspråk
Norsk

Studiepoeng
10,00

Kategori
Teknisk emne i ingeniørstudiet.

Semester
2. år, vårsemesteret


Forkunnskapar

Byggjer på Datateknikk med programmering og Målesystem og instrumentering, eller tilsvarande

Innhald/oppbygging

Programmering av PLS, sensorar, hydrauliske, pneumatiske og elektriske aktuatorar, smarte instrument,. automatiseringsapparat, visualisering av prosess, praktisk regulering, pådragsorgan, frekvensomformarar, styring og overvåking, sikring, mann- maskin grensesnitt, instrumentering og feltbuss, sanntidskonseptet

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og laboratorieøvingar.

Kompetanse/læringsutbyte

Studentane skal:
Kjenne til omgrepa, sikring, overvakning, styring og regulering, "tilstandstyring", "Reseptstyring" og "Sekvensstyring" . Omgrepet distribuert styresystem.

Kjenne til konsept og standardar i IEC (61131)norma og kjenne til objektorientert problemløysing.

Kjenne til dei vanligaste måtane å kople instrument og aktuatorar til PLS styringar

Kjenne til dei vanligaste typane automatiseringsapparat. Micro, mini og modulbaserte PLSar

Kjenne til OSI modellen for kommunikasjon. Kjenne til TCP/IP

Kjenne til omgrepet feltbuss og Simens Profibus DP

Kunne Simatic S7 programmeringsmodell og arkitektur for Simatic S7-300

Kunne Simatic S7 programmerings IDE.

Kunne programmere Simatic PLSar ved hjelp av programmeringsspråket Simatic SCL

Kjenne til programmeringa av PLSar i LD og FBD.

Kjenne til bruk av WinCC Flexible til å konfigurere operatørpanel

Kjenne til teikningsunderlag.

Kjenne til frekvensomformarar og dei mest vanlig sensorane og aktuatorane.

Kjenne til sanntidskonseptet.

Arbeidskrav

90% oppmøte til undervisninga.

Sluttvurdering

EL2-202 Mappe med 5 øvingar. Greidd/ikkje greidd.

Pensum

Kompendium av Olav Sande.
Rockwell Automation. Object Oriented Problem Solving.
Olav Sande. S7 Object Oriented Programming.
Hans Berger. Automating with Simatic. Publicis MCD Verlag. Erlangen.

Pensum sist oppdatert av
Eli Nummedal

Pensum sist oppdatert dato
15.04.08

Godkjent av
Studieutvalet

Godkjent dato
26.05.04

Sist revidert av
Tarald Seldal

Sist revidert dato
27.05.10