Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG  

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG

BI4-300 Restaureringsøkologi
BI424 Botanikk grunnkurs
BI434 Vegetasjonsøkologi
BI435 Landskapsøkologi
BI436 Hage- og landskapsplanter
BI445 Generell økologi
BI492 Bacheloroppgåve i landskapsplanlegging
BØ2-300 Bedriftslære
DA2-100 Datateknikk med programmering
EL2-100 Grunnleggjande elektro 1
EL2-102 Grunnleggjande elektro 2
EL2-201 Reguleringsteknikk
EL2-202 Prosesstyring
EL2-203 Elektronikk og datamaskiner
EL2-300 Datamaskiner i nettverk
EN2-300 Studentbedrift
FE400 Energi, teknologi og miljø
FE401 Miljø- og energipolitikk
FE402 Aktuelle tema i fornybar energi
FE403 Bacheloroppgåve i fornybar energi
FK200 Norsk
FK202 Engelsk
FK204 Matematikk
FK205 Fysikk
FK207 Fysikk, tresemester
FK208 Matematikk, tresemester
FK209 Teknologi og samfunn
FY2-100 Fysikk
FY400 Innføring i fysikk
GE406 Geologi grunnkurs
GE407 Innføring i anvendt geofysikk
GE408 Mineralogi og petrografi
GE409 Sedimentologi og globale endringar
GE413 Kartlære og GIS
GE414 Strukturgeologi
GE417 Kvartærgeologi
GE418 Ingeniørgeologi og geologisk risiko
GE419 Petroleum og mineralske ressursar
GE428 Grunnvassressursar og energi
GE429 Geologi og turisme
GE436 Sedimentologi
GE465 Brekurs med teori og praksis
GE476 Geological and geochemical aspects of Western Norway
GE477 Glaciers and ecology
GE478 Fjord Processes
GE481 Engineering Geology and Early Warning
GE482 Hydrologi og hydrogeologi
GE483 Climate Change
GE484 Geohazards
GE491 Bacheloroppgåve i geologi
HO2-300 Hovudprosjekt
HO2-301 Prosjektfag
IN2-201 Målesystem og instrumentering
IN2-301 Industriell IKT
KJ2-100 Kjemi og miljølære
KJ415 Kjemi
MA2-100 Matematikk 1
MA2-200 Matematikk 2
MA2-201 Matematikk og statistikk
MA2-300 Matematikk 3
MA414 Matematikk naturfag
ME420 Statistikk for naturfag
OR2-300 Prosjektstyring med prosjekt
OR2-301 Styrt praksis
PL412 Landskapsinngrep
PL413 Naturforvaltning og offentleg sakshandsaming
PL416 Landskapsanalyse
PL422 Kommunal forvaltning
PL423 Naturressursforvaltning
PL425 Design, form og farge
PL432 Arealplanlegging
PL436 Reguleringsplanlegging
PL461 Kulturlandskapsskjøtsel
PL470 Utplassering med prosjektrapport
PL471 Landskapets kulturarv
PL472 Naturvern
PL490 Bacheloroppgåve i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur
PL491 Bacheloroppgåve i Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur
YV200 Norsk
YV201 Engelsk
YV202 Elektrisitetslære