Studiehandbok 10/11 / Emne / AVDELING FOR HELSEFAG / Vidareutdanningar  

Vidareutdanningar

PS124 Prosjektarbeid innan helsepsykologi
PS122 Anvendt teori for helsepsykologi
PS123 Verktøy og metodar i helsepsykologisk arbeid
PS121 Grunnlagsteori for helsepsykologi
03 Demens og alderspsykiatri
GR111 Fordjuping i aldring og eldreomsorg
GR122 Organisering av helse og sosialtenester til eldre
GR120 Somatiske sjukdommar og meistring i eldre år
PS109 Fagleg fundament, teori og etikk i psykisk helsearbeid
PS120 Psykisk helsearbeid, fellesdel
PS107 Samhandling på individ og systemnivå i psykisk helsearbeid
PS108 Fordjuping i klinisk psykososialt arbeid
PS105 Psykososialt arbeid - ulike praksisar, teoriar og etiske dilemma
PS106 Fagleg grunnlag for psykisk helsearbeid og rusomsorg
PS102 Kompetanse og tenesteutvikling i psykososialt arbeid med barn og unge
PS103 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge vaksne
PR116 Møte med studenten
PR130 Innføring i rettleiing
PR131 Pedagogisk rettleiing – grunnlag og metodar
OI176 Intensivsjukepleie praksis 3
OI177 Fagleg fordjuping i intensivsjukepleie
PR115 Rettleiing på fagtekstar
OI174 Intensivsjukepleie praksis 1
OI175 Intensivsjukepleie praksis 2
OI171 Operasjonssjukepleie praksis 3
OI172 Fagleg fordjuping i operasjonssjukepleie
OI173 Intensivsjukepleie - fag og funksjon
OI168 Operasjonssjukepleie - fag og funksjon
OI169 Operasjonssjukepleie praksis 1
OI170 Operasjonssjukepleie praksis 2
OI166 Anestesisjukepleie praksis 3
OI167 Fagleg fordjuping i anestesisjukepleie
OI163 Anestesisjukepleie - fag og funksjon
OI164 Anestesisjukepleie praksis 1
OI165 Anestesisjukepleie praksis 2
OI150 Grunnlagstenking og rammer for spesialsjukepleie
OI162 Medisin, naturvitskap, farmakologi