Studiehandbok 10/11 / Studium / AVDELING FOR ØKONOMI, LEIING OG REISELIV  

AVDELING FOR ØKONOMI, LEIING OG REISELIV

Bedriftsøkonomi årsstudium
Eiendomsmegling
Engelsk 1 for lærarar på ungdomstrinnet
Engelsk årsstudium
Helse- og sosialadministrasjon, 1-årig vidareutdanning (FU 09/10)
Helse- og velferdsleiing, 1-årig vidareutdanning, H - 10
Leiing i skule og barnehage
Organisasjon og leiing, masterstudium – helse- og sosialleiing og utdanningsleiing, H-08
Organisasjon og leiing, masterstudium – helse- og velferdsleiing og utdanningsleiing, H-2010
Reiseliv, årsstudium
Reiselivsledelse
Skuleleiing
Turisme og reiseliv, bachelorstudium
Utdanningsleiing, 1-årig vidareutdanning, H -10
Økonomi og administrasjon, bachelorstudium