Vidareutdanningar

Elevvurdering - vurdering for læring
Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskulelærarar (GLSM for F) , GL310
Havpadling, del 1
Havpadling, del 2
IKT i vidaregåande skule
Karriererettleiing
Klasseleiing
Kognisjon, nevrologi og sanserelaterte lærevanskar
Kunst og handverk til glede og nytte 30 sp
Kvalitetsvurdering i skule og barnehage
Kystfriluftsliv med tradisjonelle norske bruksbåtar
Leiing av pedagogisk verksemd – leiaropplæring i vidaregåande skule Sogn og Fjordane 2010
Leiing av skuleutvikling, OR300
Leiing i framtidas barnehage
Matematikk 1
Matematikk 2
Matematikk 3
Matematikk og arbeidsmåtar
Migrasjonsrelaterte lærevanskar
Musikk
Naturfag 30
Naturfag i barnehagen
NO333 Ta pulsen på språket
Norsk for ungdomssteget
Norsk: Lese- og skriveopplæring for ungdomssteget, nettbasert
Prosjekt til fordjuping
Rettleiing og mentorutdanning
Samfunnsfag med vekt på entreprenørskap og digital formidling
Småbarnspedagogikk
Spesialpedagogikk
Spesialpedagogisk assistentutdanning
Språkleg og kulturelt mangfald i barnehagen