Studiehandbok 10/11 / Studium / AVDELING FOR LÆRARUTDANNING OG IDRETT  

AVDELING FOR LÆRARUTDANNING OG IDRETT

Allmennlærar
Førskulelærar
Grunnskulelærarutdanning
Idrett og friluftsliv
Internasjonale studium
Mastergrad
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Vidareutdanningar