Reguleringssystem

Skriv ut Utskrift med emner
Norsk namn
Reguleringssystem

Engelsk namn
Control Engineering

Undervisningsspråk
Engelsk

Studiepoeng
30

Organisering 2
På studiestaden (Sogndal, Førde, Sandane) / On Campus

Cources
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
EL2-201 Reguleringsteknikk 10,00 O   10        
HO2-300 Hovudprosjekt 20,00 O   20        
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
Courses
Code Course title Credits O/V *) Credits pr. semester
  S1(A) S2(S)
EL2-201 Control Systems 10,00 O   10
HO2-300 Senior Design Project 20,00 O   20
Total: 0 30
*) O - Mandatory course, V - Optional course