Studiehandbok 10/11 / Studium / AVDELING FOR INGENIØR- OG N... / Geofarar og klimaendringar  

Geofarar og klimaendringar

Skriv ut Utskrift med emner
Norsk namn
Geofarar og klimaendringar

Engelsk namn
Geohazards and Climate Change

Undervisningsspråk
Engelsk

Studiepoeng
30

Organisering
Heiltid over eitt semester (vår).
Dette internasjonale studietilbodet utgjer i tillegg 4. semester av bachelorprogrammet i Geologi og geofare ved HSF.

Organisering 2
På studiestaden (Sogndal, Førde, Sandane) / On Campus

Normert studietid
Eitt semester, vår.

Innleiing

Dette internasjonale studiet er på 30 studiepoeng og omfattar dei tre emna:

Climate Change
Geohazards
Engineering Geology and Early Warning

Målgruppe

Studiet er obligatorisk i bachelorprogrammet i Geologi og geofare ved HSF. Studiet passer også inn som ein modul for internasjonale utvekslingsstudentar og/eller bachelorstudentar frå andre geostudium i Noreg.

Opptakskrav

90 studiepoeng i eit geofagleg eller ressursretta bachelorstudium ved oppstart. Det vert føresett at studentane har generell naturfagleg kunnskap.

Innhald / oppbygging

Sjå emneomtalane eller dei internasjonale websidene ved HSF for detaljar.
Studiet passar både for utanlandske og norske studentar. Studentane må sjølv dekke delar av utgifter til reiser og opphald ved ekskursjonar.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, tverrfagleg prosjektarbeid og ekskursjonar med laboratorieøvingar og feltarbeid.

Læringsutbyte

Sjå emneomtalane.

Arbeidskrav

Godkjende praksis-, ekskursjons-, felt- og laboratoriejournalar.

Sluttvurdering

Kvart emne i studiet vert avslutta med ei eiga vurdering.

Sist revidert av
Helge Hustveit

Sist revidert dato
19.04.2010

Geohazards and Climate Change
Code Course title Credits O/V *) Credits pr. semester
  S1(A) S2(S)
GE483 Climate Change 10,00 O    
GE484 Geohazards 10,00 O    
GE481 Engineering Geology and Early Warning 10,00 O    
Total: 0 30
*) O - Mandatory course, V - Optional course
Geofarar og klimaendringar
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
GE483 Climate Change 10,00 O   10
GE484 Geohazards 10,00 O   10
GE481 Engineering Geology and Early Warning 10,00 O   10
Sum: 0 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne