Brekurs

Skriv ut Utskrift med emner
Norsk namn
Brekurs

Engelsk namn
Glacier Course

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Studiepoeng
6

Organisering
Det vert gjennomført eit 5 dagars praktisk brekurs i Jostedalen, teori på Campus i Sogndal i haustsemesteret.


Organisering 2
På studiestaden (Sogndal, Førde, Sandane) / On Campus

Normert studietid
Eitt semester

Innleiing

Delar av emnet inngår i bachelorprogramma i Geologi og geofare og Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, i From Mountain to Fjord, og kan nyttast som valemne for 3. idrett/fysisk aktivitet og helse.
Emnet kan inngå i ein bachelorgrad, og gi grunnlag for vidare breinstuktørutdanning. Emnet er godkjent av Norsk Fjellsportforum.

Sjå fullstendig omtale av emnet GE465 Brekurs med teori og praksis.

Målgruppe

HSF-studentar og eksterne deltakarar.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Læringsmål

Som for GE465 Brekurs med teori og praksis.

Innhald / oppbygging

Som for GE465 Brekurs med teori og praksis.

Undervisnings- og læringsformer

Som for GE465 Brekurs med teori og praksis.

Læringsutbyte

Studentane skal få kjennskap til brear og landformer som er knytt til desse. Dei skal kunne ta seg trygt fram på brear, i lett og vanskeleg is.

Praksis

Gange i lett og vanskeleg is, redning, sikring, forankring.

Arbeidskrav

Godkjent praktisk brekurs.

Sluttvurdering

Skriftleg eksamen 3 timar. Bokstavkarakter.

Pensum

Som for GE465 Brekurs med teori og praksis.

Sist revidert av
Helge Hustveit

Sist revidert dato
19.04.2010

Studieprogramkode (opptakskode)
216903

Glacier Course
Code Course title Credits O/V *) Credits pr. semester
  S1(A)
GE465 Glacier Course with Theory and Practice 6,00 O 6
Total: 6
*) O - Mandatory course, V - Optional course
Brekurs
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
GE465 Brekurs med teori og praksis 6,00 O 6
Sum: 6
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne