VIDAREUTDANNINGAR

Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta
Aldring og eldreomsorg, vidareutdanning, 60 sp
Ernæring og helse
Helsepsykologi
Innføring i rettleiing
Kognitiv terapi, trinn I
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1
Psykisk helsearbeid, tverrfagleg vidareutdanning, 60 sp
Psykososialt arbeid med barn og unge, tverrfagleg vidareutdanning
Rettleiing, vidareutdanning
Slagbehandling basert på Bobath-konseptet