Studiehandbok 10/11 / Studium / AVDELING FOR HELSEFAG / INTERNASJONALE STUDIUM  

INTERNASJONALE STUDIUM

Sjukepleie i psykisk helsearbeid og heimebaserte tenester
SK103 Sjukepleie i psykisk helsearbeid
SK102 Sjukepleie i kommunehelsetenesta
Sjukepleie ved somatisk sjukdom og skade - 15 studiepoeng
Medisinsk og kirurgisk sjukepleie i ein norsk kontekst